Construcció habitatge unifamiliar aïllat amb revestiment de paret d’exterior de pedra aplacada Galícia.